НАДГРЯ̀ВАНЕ

НАДГРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от надгрявам и от надгрявам се.

Списък на думите по буква