НАДДА̀ВАМ

НАДДА̀ВАМ, -аш, несв.; надда̀м, надда‑

дѐш, мин. св. надда̀дох, прич. мин. св. деят. надда̀л, прич. мин. страд. надда̀ден, св., прех. и непрех. 1. Прех. Давам повече, отколкото някой друг е дал или отколкото трябва. Лицето му е ведро и спокойно, лице на мъж, на когото вземането и даването в живота е в ред: наддал е, но в никакъв случай не е надвзел. Н. Хайтов, ШГ, 215. — Ще се пазарим — .. — Ако е много, ще отстъпя, ако е малко, ще наддадеш. Г. Караславов, Избр. съч. I, 321.

2. Само несв., непрех. Участвам в търг, на който всеки от участващите се стреми да получи, да спечели, да купи продавания предмет, като предлага за него повече от останалите. На другия ден той изтрезняваше, наддаваше на някой търг, устройваше някое предприятие и .. гледаше да спечели на всяка цена и с всички средства. Й. Йовков, ПГ, 243. По едно време като му бръмна [на кмета]: паметник, та паметник!.. Обяви се търга, значи, поръчват вино рошавите майстори и хем черпят, хем наддават. Чудомир, Избр. пр., 129-130. Една фабрика се купува с наддаване, но един артист, един поет винаги трябва да отказва, когато наддават за изкуството му. М. Яворски, ЕСВ, 174. Желающите да участвуват в тая продан, трябва да се яват в казаний ден и място, за да наддават. С, 1894, бр. 1497, 4.

3. Правя нещо да стане по-голямо (по-дълго или по-широко), като прибавям, добавям към него от същата материя, материал; донаждам, снаждам, понаждам, принаждам, наставям. Наддава си роклята, защото ѝ е къса. // Рядко. Добавям, прибавям нещо към друго, удължавам или разширявам едно нещо с друго; придавам. Отстрани наддадоха малка кухня с избичка, зад къщата направиха полегат навес. Г. Караславов, ОХ II, 13.

4. Непрех. Увеличавам теглото или ръста си, ставам по-тежък или по-голям, по-висок, по-дълъг; придавам. В Червен бряг бях слязла слаба като скелет, а за изминалите двадесет и пет дни бях наддала повече от десет килограма. М. Гръбчева, ВИН, 530-531. Израствам много по-бързо, отколкото .. сталактитите в пещерата "Леденика", които наддават по един сантиметър на всеки четири хиляди години... Тонич, КСШ, 22. — Колко наддадоха [водораслите] тази нощ? — О, почти нищо! Сигурно достигнаха естествения си ръст. К, 1967, кн. 7, 2. наддавам се, наддам се страд. от наддавам в 1 и 3 знач. Започва се търгът — шумен пазар, в който се наддават грошове и галагани. К. Странджев, ЖБ, 79.

НАДДА̀ВАМ СЕ несв., непрех. Диал. 1. Издавам се над някого или нещо. Надвеси има при масите, при шкафовете в зависимост от формата и конструкцията им. Във всички тези случаи горниците надвесват (се наддават) над страниците и предната лицева част на предмета. М. Тодоров и др., ТМСС, 47.

2. Стремя се да дам повече от друг (пари или нещо друго), да наддам (във 2 знач.). За да се определи кой ще бъде хвърлен [в езерото на Богоявление], наддават се с оки вино. СбНУКШ ч. III, 160.

Списък на думите по буква