НАДДА̀ВАНЕ

НАДДА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наддавам и от наддавам се. Една фабрика се купува с наддаване, но един артист, един поет винаги трябва да отказва, когато наддават за изкуството му. М. Яворски, ЕСВ, 174. Той не допускаше у себе си и помисъла, че може да вземе участие в такова безчестно наддаване, че може да си продаде съвестта. Т. Влайков, Съч. III, 291. Прибавката на аминокиселината лизин към храната на животните води до тяхното бързо наддаване на тегло. Хр. Одисеев, ТН, 152. Явно наддаване. Тайно наддаване.

Американско наддаване. Търг, при който има само едно обявяване на предлаганите цени. Това да не ти е американско наддаване, та който каже пръв, да отсече? Тонич, ББК, 111.

Списък на думите по буква