НАДДЕЛЯ̀ВАМ

НАДДЕЛЯ̀ВАМ, -аш, несв.; надделѐя, ‑ѐеш, мин. св. надделя̀х, прич. мин. св. деят. надделя̀л, -а, -о, мн. надделѐли, св., прех. и непрех., обикн. с предл. над. 1. Обикн. непрех. Вземам връх над някого, побеждавам някого в бой, борба; надвивам. Сборичкват се. Но противникът му, надарен с голиатски стан, надделява и побягва с дрехата. Ив.

Вазов, Съч. Х, 117. Орел и змия се биели на пясъка между две морета и след много борба змията надделя над птицата. Ст. Загорчинов, ДП, 467. Генчо тракаше със зъби от страх, докато двамата мъже пъшкаха на земята и се боричкаха, но скоро чорбаджията надделя, изви ръцете на непознатия. К. Георгиев, ВБ, 88. Няма по-голямо задоволство за малчугана от това да надделее някой възрастен. А. Христофоров, О, 27.

2. Прен. Обикн. прех. Оказвам се по-силен, излизам победител в борбата с нещо (пречки, трудности, вътрешни желания, чувства и др.), вземам надмощие над някого или нещо; надвивам, надмогвам, преодолявам, превъзмогвам. Каквото зло и да се случи на човека, той може да се бори с него и да го надделее. Елин Пелин, ЯБ, 92. Той е имал пълно съзнание за мъчнотиите и опасностите, които е представлявал предприетият труд и е положил сериозни усилия да ги избегне и надделее. К. Величков, ПССъч. VIII, 115. Думах си: "Отсега нататък, Еньо, пак ще заживееш като ангел, ще надделяваш страсти и дяволски изкушения и всякога ще държиш тоя път". Ем. Станев, А, 43-44. Чичо .. надделя над своята неприязън към татя и, подбуден от новината, влезе в дюкяна. Ст. Чилингиров, ХНН, 33.

3. Прен. Непрех. За мисъл, мнение, чувство и др. — оказвам се по-силен, вземам връх над нещо друго; надвивам, побеждавам. Дълги бяха пренията, но най-после надделя Смилецовото мнение — да приемат без съпротивление татарите. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 16. Отчаяна готовност за борба, страх и чувство на безпомощност се бореха в душата на болярина и ту едното, ту другото надделяваше. А. Дончев, СВС, 579-580. Навярно трябваше да стана и мълчаливо да си изляза. .. Но както обикновено става, любопитството надделя над обидата. П. Вежинов, Б, 72. Другарят му поиска да помогне на падналия и се опита да върне коня, но страхът надделя над доброто желание и той препусна подир осемте конници. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 250. надделявам се, надделея се страд. от надделявам в 1 и 2 знач. Трябвало е народните водители да се ползуват с пълното доверие на народа,.. При препятствията, които е имало да се надделеят,.. това е било условие необходимо. К. Величков, ПССъч. VIII, 270.

Списък на думите по буква