НАДДЕЛЯ̀ВАНЕ

НАДДЕЛЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от надделявам и от надделявам се; надвиване. Понижаването на температурата способствува за образуване на водородни връзки, докато нагряването води до тяхното разкъсване поради надделяване на термичното движение на молекулите. Хим. ХI кл, 1965, 29.

Списък на думите по буква