НАДЀ

НАДЀ нареч. Разг. Накъде. Наде отидоха? Н. Геров, РБЯ III, 156. Наде завива пътят? Н. Геров, РБЯ III, 156.

Отде-наде. Разг. Откъде-накъде. — И отде-наде все Братан ще пращат тук и там! Ст. Даскалов, ЗС, 206. Погледнаха го смутено. Шегува ли се даскалът? Отде-наде да пишат българска дума. Цв. Минков, МЗ, 97.

НАДЕ

НА-ДЕ (СИ). Вж. нам-де (си).

Списък на думите по буква