НАДЕБЕЛЀНИЕ

НАДЕБЕЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. Надебелена част на нещо; надебеляване1. Лемежите са трапецовидни с надебеление в задната част, служещо за изклепване при изхабяване. М. Дуковски и др., СМ, 67.

Списък на думите по буква