НАДЀЕНЕ

НАДЀЕНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надея се; надяване, надеяне, надане, назиране.

Списък на думите по буква