НАДЀЖ

НАДЀЖ, надежта̀, мн. няма, ж. и надѐж, мн. няма, м. Диал. Надежда; надежба. Таткото и майката голема надеж имат на челядта. СбНУ IV, 246. Леле Маро, леле керко, / .. / ти ми беше само надеж... / Кому сега да се надам? Нар. пес., СбНУ ХI, 18.

Списък на думите по буква