НАДЀЖБА

НАДЀЖБА ж. Остар. и диал. Надежда; надеж. Друг път [магарето] било натоварено с вълна и като минувало една река, легнало само вътре с надежба да му олекне пак. П. Р. Славейков, ЕБ (превод), 68. Вашите грехове ся прощават и вие имате пълна надежба за да наследите царството небесное. Д. Войников, РК, 52. Тия юнаци .. много время са биха юнашки, с надежба дано някак освободят отечеството си. ДЗ, 1867, бр. 6, 24.

Списък на думите по буква