НАДЀЖБИЦА

НАДЀЖБИЦА ж. Остар. и диал. Умал. от надежба; надеждица, надеждичка, надежбичка. Понякога само светнуваше една последня надежбица, една последня мисъл, която спираше злодейството. Св. Миларов, СЦТ, 102.

Списък на думите по буква