НАДЀЖБИЧКА

НАДЀЖБИЧКА ж. Остар. и диал. Умал. от надежба; надеждичка, надеждица, надежбица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква