НАДЀЖДЕН

НАДЀЖДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. 1. Който внушава доверие и сигурност, на който може да се разчита; сигурен. За Хитов четата си остава и сега най-изпитаното и най-надеждно средство в борбата за свобода. Ив. Унджиев, ВЛ, 211. При липсата на други по-конкретни данни за облеклото на тогавашната българска аристокрация тези ктиторски образи засега са едни от най-надеждните извори за проучването на българската носия. Ст. Михайлов, БС, 198. — Не знаете ли, драги опоненте, че в света не съществуват такива надеждни съоръжения, каквито искаш?!... К. Колев, ТЕ, 103. Надежден източник на сведения. △ Той е надежден човек.

2. На когото се възлагат надежди, от когото се очакват бъдещи добри постижения, резултати. На нейните вечери идваха известният скулптор Джони Георгиев, един млад надежден пианист. М. Грубешлиева, ПП, 223. — .. Сам аз обичах да рисувам в гимназията... Дори учителят по рисуване намираше, че съм твърде надежден в това отношение. П. Незнакомов, СП, 53. Петър отново се нареди на второ място и беше включен в окръжната представителна команда за републиканското състезание като "един извънредно надежден състезател". В. Райков, ПВ, 18.

3. Рядко. Който изразява надежда, който е свързан с надежда (в 1 знач.); обнадеждаващ. Макар и след тоя груб отговор, Младен долавяше нещо надеждно в гласа на доктора. Д. Немиров, Др, 130. Чертайте по синия шир / надеждния, кръстния знак, / с надежда отивате вие, / с надежда се сбираме ний пак. Елин Пелин, ПБ, 82. Той го посрещаше с насърчителни, юнашки и надеждни думи. НБ, 1876, бр. 50, 196. Радостно, надеждно пламъче трепва в очите му. В. Чертовенски, ГО, 49.

4. Остар. Който има надежда, изпълнен е с надежда. Като съм уверен, че не щете да ся откажете от това общополезно народно дело,.., то останувам към Вас най-признателен и надежден за благоприятний Ви отговор. АНГ I, 61.

— Друга (остар.) форма: надѐжен.

Списък на думите по буква