НАДЀЖДУВАНЕ

НАДЀЖДУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надеждувам и от надеждувам се; обнадеждаване, обнадеждване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква