НАДЀЖНО

НАДЀЖНО. Остар. Нареч. от надежен; надеждно. Московските князове с различни благоразумни средства докарали под своята си власт много .. княжества и, като ся усилили надежно, станали самодържавни. Ив. Богоров, ВГД (превод), 141.

Списък на думите по буква