НАДЀЖНОСТ

НАДЀЖНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Надеждност. Какво трябваше да бъде поведението на Русия след всичко туй, след всички събития, които хвърлиха гъст мрак върху добрите по-рано отношения, след изгубената вяра в надежността на малката България? Бълг., 1902, бр. 483, 1.

Списък на думите по буква