НАДЀКВАНЕ

НАДЀКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надеквам и от надеквам се; нахокване, наругаване, навикване.

Списък на думите по буква