НАДЀЛЯНЕ

НАДЀЛЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от наделям и от наделям се.

Списък на думите по буква