НАДЕСТЀСТВЕН

НАДЕСТЀСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. За големина, ръст, размер — който надвишава нормалния, естествения (ръст, размер); неестествен. От скулптурните работи силно впечатление ми направи извънредно характерната глава на Йон Караджале.., дадена в надестествена големина. Г. Белев, КР, 107.

Списък на думите по буква