НАДЀТО

НАДЀТО и (изкуствено правописно) нагдѐто нареч.-съюз. Разг. Накъдето. Някой ден ще зема една торба и една тояга и ще тръгна, надето ми видят очите. Й. Йовков, Б, 156. Дребностопанските елементи неизбежно отиват натам, надето ги тласкат техните интереси. Г. Георгиев, Избр. пр, 128-129. На битието вихъра не спира, — / що е ден и мрак? / Вървим нагдето морен ден умира / и няма да се върнем пак. П. К. Яворов, Съч. I, 147.

Списък на думите по буква