НАДЀЯНЕ

НАДЀЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надея се и от надеям се; надяване, надеене, надане, назиране.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква