НАДЖА̀СВАНЕ

НАДЖА̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наджасвам и от наджасвам се; наджаскване.

Списък на думите по буква