НАДЖА̀СКВАМ

НАДЖА̀СКВАМ, -аш, несв.; наджа̀скам, -аш, св., прех. Разг. 1. Джаскам много, в голяма степен или напълно, докрай; наджасвам. Тоя автобус ни джаска цял ден по селските пътища — хубаво ни наджаска.

2. Натъпквам (в 1 и 2 знач.); наблъсквам, набумквам, набухвам, надумквам1, напрасквам. Хванаха ги и ги наджаскаха в препълнения салон.Наджаскаха ме с лекарства. наджасквам се, наджаскам се страд.

НАДЖА̀СКВАМ СЕ несв.; наджа̀скам се св., непрех. Разг. 1. Джаскам много, до насита, насищам се да джаскам; наблъсквам се.

2. Грубо. Поглъщам нещо (обикн. ям, пия) много, в голямо количество, до пресищане; натъпквам се, наблъсквам се, набумквам се, надънвам се, надумквам се, напрасквам се. Наджасках се с хапчета.

Списък на думите по буква