НАДЖЀВАНЕ

НАДЖЀВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наджевам и от наджевам се; наджънване, надженване, наджъване.

Списък на думите по буква