НАДЖЀНВАМ

НАДЖЀНВАМ, -аш, несв.; наджѐна, ‑еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. наджѐнат, св., прех. Наджънвам. Като славейче запя Малинка — / стара песен лее с меден глас: / "Девери надженва Иринка"... Ас. Босев, СЦС, 62. — "Я стани, Тодоро, я стани, Тодоро, / ако ме надженеш, мене ще да земеш." СбВСтТ, 248. надженвам се, наджена се страд.

НАДЖЀНВАМ СЕ несв., непрех. Наджънвам се. "Мари Яно, дюлбер Яно! / Хайде да се надженваме, / надженваме, надпяваме!" Нар. пес., СбГЯ, 226. Мома и момък женеха, / женеха, надженваха се, / мома момък надженва. Нар. пес., СбВСт, 755.

Списък на думите по буква