НАДЖЀНВАНЕ

НАДЖЀНВАНЕ ср. Отгл. същ. от надженвам и от надженвам се; наджънване.

Списък на думите по буква