НАДЖЪ̀ВАНЕ

НАДЖЪ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наджъвам и от наджъвам се; наджънване, надженване, наджеване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква