НАДЖЪ̀НВАНЕ

НАДЖЪ̀НВАНЕ ср. Отгл. същ. от наджънвам и от наджънвам се; надженване.

Списък на думите по буква