НАДЗЀМА

НАДЗЀМА. Вж. надземам и надзимам.

Списък на думите по буква