НАДЗЀМАНЕ

НАДЗЀМАНЕ ср. Отгл. същ. от надземам и от надземам се.

Списък на думите по буква