НАДЗЀМНО

НАДЗЀМНО. Нареч. от надземен (в 1 знач). При силажа, приготвен надземно, фигурата [уплътнен силаж] се реже със специални ножове. Осн. сел. стоп. VIII кл, 103. Когато се налага да силажираме надземно,.., въздухът прониква и известна част от силажа винаги се разваля. Т. Дарджонов, МПЖ, 48.

Списък на думите по буква