НАДЗЍМАНЕ

НАДЗЍМАНЕ ср. Отгл. същ. от надзимам и от надзимам се.

Списък на думите по буква