НАДЗИРА̀ВАМ

НАДЗИРА̀ВАМ, -аш, несв., прех. и (рядко) непрех. Упражнявам надзор, наблюдение върху състоянието на някого или нещо или върху изпълнението на нещо. Алексей се настанил като надзирател в една плантация на банани,.. Надзиравал около

стотина работници. Д. Калфов, ВП, 65. Беше още рано — децата се пилеяха из двора. Но дежурната учителка ходеше вече из стаите — надзираваше. А. Страшимиров, А, 218. Сяко заптие, което е оставено да надзирава над работниците, носи по една тояга. Хр. Ботев, Съч. 1929, 223. Наша свята длъжност е да надзираваме за тяхното благоденствие, за честта и живота им. З. Стоянов, ЗБВ I, 440. надзиравам се страд. Всичката работа пак беше се струпала на главата му. Аргатите да се надзирават, въглища да се докарват, дърва да се купят. Г. Караславов, С, 183. Сичките училища в града са общи; .. надзирават ся и ся управляват от избрано училищно настоятелство. Ч, 1871, кн. 15, 464.

Списък на думите по буква