НАДЗИРА̀ТЕЛСКИ

НАДЗИРА̀ТЕЛСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до надзирател или е свързан с надзор, с надзирателство. Старейшината на слугите,.., който още по времето на Янаки вършеше надзирателската работа, зорко следеше всичко да се изпълнява тъй, както беше заръчал господарят. А. Гуляшки, ЗР, 363. Работниците работели по 13-15 часа, получавали нищожни надници, живеели в казарми при много лоши битови условия и строг надзирателски контрол. Ист. VII кл, 106. Априлов сериозно хваща своята задача, като надзирава внимателно поведението и действията на своето "чадо по духом святим". Но не тъй разбира буйният .. юноша надзирателската мисия на духовния си баща. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 226.

Списък на думите по буква