НАДЗО̀Р

НАДЗО̀Р м. 1. Наблюдение, следене, обикн. за контрол върху състоянието на някого или нещо, върху извършването, изпълнението на нещо. Синовете и снахите на Герака, под главния негов надзор, гледаха къщата и вършеха полската работа. Елин Пелин, Съч. III, 10. Цонка приличаше досущ на палава и луда ученичка, избегнала надзора на учителката си. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 61. Дунавът .. биде поставен от Парижкия конгрес (1856) под надзора на една европейска комисия. С. Радев, ССБ I, 233-234. Уставът предвижда .. и една върховна институция, наречена комисия, която .. ще упражнява надзор върху работата на централния комитет. Ив. Унджиев, ВЛ, 262. Медицински надзор. Прокурорски надзор. Съдебен надзор. Банков надзор. Преглед по реда на надзора.

2. Прен. Ново. Разг. Надзорен орган, надзорен съвет. От надзора са внесли предложение във финансовото министерство за намаляване и на двете ставки [данъчни]. 24 часа, 1998, бр. 138, 11.

Списък на думите по буква