НАДЗО̀РСТВО

НАДЗО̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Рядко. Надзор, надзорничество, надзирателство. И сичките досега съставени дружества, и които ще са съставят занапред, да бъдат под надзорството на централно общество. С, 1872, бр. 41, б. с.

Списък на думите по буква