НАДЗЪ̀РВАНЕ

НАДЗЪ̀РВАНЕ ср. Отгл. същ. от надзървам.

Списък на думите по буква