НАДЗЪ̀РНУВАНЕ

НАДЗЪ̀РНУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надзърнувам; надзърване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква