НАДЗЪ̀РТАНЕ

НАДЗЪ̀РТАНЕ ср. Отгл. същ. от надзъртам; надничане. Надзъртане през ключалката.

Списък на думите по буква