НАДИГРА̀ВАНЕ

НАДИГРА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надигравам и от надигравам се. Логиката на пара̀та проникваше в душата и морала при надиграването в цена и тегло между купувач и продавач. Ив. Хаджийски, БДНН II, 98. Ще се състои концерт на класираните участници в събора за надпяване, надсвирване и надиграване от селата.

Списък на думите по буква