НАДКЛА̀СОВ

НАДКЛА̀СОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Който не е свързан с интересите на отделни класи, а се отнася до цялото общество. Ние не жадувахме някаква смътна правда в поднебесните далечни мъглявини, нито ратувахме за някаква надкласова човечност. О. Василев, ЖБ, 453.

Списък на думите по буква