НАДКОЛЀНЕН

НАДКОЛЀНЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Спец. Който се намира, разположен е над коляното. Надколенна рана. Надколенен шев на панталон.

Списък на думите по буква