НАДКОРЀМЕН

НАДКОРЀМЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Анат. Който се намира, разположен е над корема. Надкоремна област. Надкоремни мускули.

Списък на думите по буква