НАДЛЀЖНО

НАДЛЀЖНО. Остар. Книж., сега канц. Нареч. от надлежен; съответно. Малко преди три часа аз напуснах града при контролния пункт и номерът ми бе, разбира се, надлежно записан... П. Вежинов, СО, 191. За пътищата, заведени надлежно в километ‑

ричните списъци на пътните управления, с удивителна точност могат да ви кажат след колко време къде ще пристигнете. Й. Радичков и др., ГСП, 134. Избраните и надлежно уредени и покрити св. дарове, назначават ся за жъртва. З. Петров и др., ЧБ (превод), 93.

Списък на думите по буква