НА̀ДЛЕЗ

НА̀ДЛЕЗ м. Мост над шосе или железопътна линия. Автобусът изви по високия надлез и бавно почна да се спуска към Перник. Л. Михайлова, Г, 150. Когато условията не позволяват пресичането на жп линии, аутострадите, трамвайните линии и др. да се извърши на едно ниво, проектира се постройката на надлези. К. Груев, ПГ I, 349. Ако пътят минава над пресечния път, мостът се нарича надлез, а когато е под него — подлез по отношение на първия път. Л Манчев, П I, 117.

Списък на думите по буква