НАДЛЀПВАНЕ

НАДЛЀПВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от надлепвам и от надлепвам се; надлепяне.

Списък на думите по буква