НАДЛЪ̀ГВАНЕ

НАДЛЪ̀ГВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надлъгвам и от надлъгвам се. Острите му очи можеха да хвърлят мигновен поглед върху нещо и след това да замръзнат, като че не са го забелязали. Това бяха идеални очи за покер, за надлъгване, за търговски преговори. Д. Димов, Т, 57-58. — Заслепило те е това първенство и не виждаш, че то се дава награда за действително спечелено съревнование между хората от много села, а не за надлъгване и надхитряване. Н. Каралиева, СМ, 51. — Мошеници, всички крият злато... — Как обаче да се докопаме до него?.. — Чрез надлъгване! — избоботва най-подир плътният му бас. — Ще им поставим клопки... Др. Асенов, ТКНП, 210.

Списък на думите по буква