НАДЛЪ̀ГУВАНЕ

НАДЛЪ̀ГУВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надлъгувам и от надлъгувам се; надлъгване.

— От Н Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква