НАДЛЪ̀ЖА

НАДЛЪ̀ЖА. Вж. надлъгвам и надлъгувам.

Списък на думите по буква