НАДМЀРВАНЕ

НАДМЀРВАНЕ1, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от надмервам1 и от надмервам се; надмеряне1.

НАДМЀРВАНЕ

НАДМЀРВАНЕ2, мн. -ия, ср. Рядко. Разг. Отгл. същ. от надмервам2 и от надмервам се; надмеряне2.

Списък на думите по буква